Kirjailija: Tiina-Maria Päivänsalo

Oivallus 4 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm - Äänikirja - 9789511328537

Oivallus 4 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 4 avaa tunteiden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja. Ymmärrys tunteista syventyy, kun tunteiden biologista perustaa ja sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastellaan psykologiatieteen valossa. Kirja tarjoaa monia välineitä itseymmärrykseen ja oman hyvinvoinni… Lue lisää

Oivallus 3 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm - Äänikirja - 9789511328520

Oivallus 3 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 3 johdattaa ymmärtämään ihmistä kognitiivisten toimintojen näkökulmasta. Tiedonkäsittelyn eri puolia havaitsemisesta ongelmanratkaisuun kuvataan innostavasti ja lukijan omaa ajattelua herätellen. Oivallus esittelee ihmisen toiminnan hermostollisen perustan r… Lue lisää

Oivallus 2 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Sari Lindblom-Ylänne - Äänikirja - 9789511328513

Oivallus 2 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Sari Lindblom-Ylänne

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 2 kertoo psykologisen tutkimuksen avulla tarinan ihmisen kehityksestä vauvaiästä vanhuuteen. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan havainnollisesti ja innostavasti. Kirja antaa välineitä kehityksen ymmärtämiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Oivallu… Lue lisää

Oivallus 1 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Sari Lindblom-Ylänne - Äänikirja - 9789511328506

Oivallus 1 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Sari Lindblom-Ylänne

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 1 tutkii ihmisen toimintaa psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien kannalta. Kirja antaa välineet psykologisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja uuden tiedon omaksumiseen. Runsaat esimerkit tuovat tiedon lähelle ja antavat eväitä itsetuntemuksen li… Lue lisää

Oivallus 5 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm & Raimo Niemelä & Vilma Lehtinen - Äänikirja - 9789511333234

Oivallus 5 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm & Raimo Niemelä & Vilma Lehtinen

Psykologia antaa oivalluksia!

Sarjan viidennen osan aiheena on yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Erilaiset persoonallisuuden selittämisen näkökulmat auttavat ymmärtämään yksilöiden välisiä temperamenttieroja, lahjakkuutta, älykkyyttä ja persoonallisuuden piirteitä sekä tilannetekijöid… Lue lisää