Kirjailija: Katri Sandholm

Oivallus 4 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm - Äänikirja - 9789511328537

Oivallus 4 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 4 avaa tunteiden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja. Ymmärrys tunteista syventyy, kun tunteiden biologista perustaa ja sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastellaan psykologiatieteen valossa. Kirja tarjoaa monia välineitä itseymmärrykseen ja oman hyvinvoinni… Lue lisää

Oivallus 3 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm - Äänikirja - 9789511328520

Oivallus 3 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm

Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus 3 johdattaa ymmärtämään ihmistä kognitiivisten toimintojen näkökulmasta. Tiedonkäsittelyn eri puolia havaitsemisesta ongelmanratkaisuun kuvataan innostavasti ja lukijan omaa ajattelua herätellen. Oivallus esittelee ihmisen toiminnan hermostollisen perustan r… Lue lisää

Oivallus 5 Äänite (OPS16) - Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm & Raimo Niemelä & Vilma Lehtinen - Äänikirja - 9789511333234

Oivallus 5 Äänite (OPS16) – Tiina-Maria Päivänsalo & Katri Sandholm & Raimo Niemelä & Vilma Lehtinen

Psykologia antaa oivalluksia!

Sarjan viidennen osan aiheena on yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Erilaiset persoonallisuuden selittämisen näkökulmat auttavat ymmärtämään yksilöiden välisiä temperamenttieroja, lahjakkuutta, älykkyyttä ja persoonallisuuden piirteitä sekä tilannetekijöid… Lue lisää